Kwestia strony

Opublikowane przez Łukasz Tomczak w dniu

=0D=
=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A=0D=0A

=0D=0A
Dzie=26=23324; =0D=0Adobry,
=0D=0A
=26nbsp;
=0D=0A
chcia=26=23322;em =0D=0Asie zapyta=26=23263;, czy jest co=26=2334=
7; w czym mo=26=23380;emy pom=26=23243;c w zmianach na stronie =0D=0Awww?=
=0D=0A
=26nbsp;
=0D=0A
— =0D=0A
Tomsky=2Epl
=0D=0A
=26nbsp;
=0D=0A=
mail: =0D=0Abiuro=40tomsky=2Epl
site: =0D=
=0A
www=2EToms=
ky=2Epl


=0D=0A